Om Oss

Kanal 3 er en radiokanal som er medlemsradio av Radio Riks samt knyttet til både Lo/Fagbevegelsen og Arbeiderbevegelsen som  hele tiden er opptatt av de
gode sakene som gjelder i samfunnet rundt, sender både aktualitetsprogram, lokale program, info

Nytt lokale, studiogjester, forskjellige organisasjoner kommer med
sine budskap i sendinger, Film Nytt, flere spesialprogram,overføringer,samkjøring
med andre eller fra viktige konferanser , landsmøter etc. og Festivalsendinger,
konkurranser, ønsker, hilsener, viktige meldinger  med mer. Kanal 3 eies av
RNR Kanal 3 Gruppen Østlandet og Buskerud Radiolag M.L E med flere lokale
eiere og samarbeider med flere lokale aktører i Buskerud. Teknisk utstyr eies av
våre lokale aktører som låner det ut til våre sendinger og produksjoner fast
samt at våre  studioløsninger blir også under våre faste samarbeidspartnere som Kanal 3 redaksjonen har fast samarbeid med i fremtiden.

Kanal 3 med  redaksjonen har holdt på med radiodrift i 19 år nå i 2017 og startet
opp med Lokalradioens venner i 1998, som videre fikk navnet Kanal 5 Buskerud
via Fm i Buskerud og som Webradio med navnet Interradio,Radio5Gruppen og
nest sist som Riksnett Radio via Fm i Buskerud. Kanal 3 er nå fast  stasjons ID ut på
både Fm i Buskerud samt  24/7 Digital Nettradio.

Våre Websider er følgende: http://www.kanal3norge.com


Hovedmålet med Kanal 3 er rett å slett satse mye på et variert programtilbud for
alle i Buskerud og over Nettet med mangfold ut til våre lyttere.